ανταυδώ


ανταυδώ
ἀνταυδῶ (-άω) (Α) [αυδώ]
απευθύνομαι σε κάποιον κατά πρόσωπο, αντιμιλώ.

Dictionary of Greek. 2013.